ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos: 2018. május 25-től
 
Maradjon velünk kapcsolatban a GDPR után is!
 
Tudta, hogy hamarosan életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (a GDPR)? Biztosan hallott már róla, de hadd adjunk Önnek rövid áttekintést arról, mit jelent ez majd Önnek.
 
Átlátható adatvédelem
 
A Rob-Att Kft-ben azon dolgozunk, hogy napról napra többet nyújthassunk ügyfeleinknek. Az ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része ennek a munkánknak. Nagyon komolyan vesszük a magánszféra védelmét, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartása iránt, hiszen érdekünk, hogy minden cselekvésünknek az ügyfeleink álljanak a középpontjában.
 
Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak.
 
Célunk, hogy átláthatók legyünk ügyfeleink számára.
 
Biztosítjuk számukra, hogy tisztában legyenek a személyes adataik felhasználásáról annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthassunk számukra. Ez biztosítja azt, hogy 2018. május 25-ét követően is kapcsolatban maradhassunk Önnel.
 
1. Rob-AttKft. elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről. (átláthatóvá tegye személyes adatkezeléseit) 
 
1.1. Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy
 
mi jogosítja fel a Rob-AttKft-t az adatok kezelésére (jogalap),
milyen adatokat kezelünk,
milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),
mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),
veszünk-e igénybe adatfeldolgozót,
kik ismerhetik meg az adatokat,
az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,
milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.
 
Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. A Rob-Att Kft. esetében sok célból kezeljük az adatokat. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásinkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.
 
Mivel az érintettek a Rob-Att Kft.-vel valamilyen étel megrendelése, szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkat a szolgáltatásokhoz, ügyekhez csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.
 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Rob-Att Kft. által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhat az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például a honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban).
 
Fontosnak tartjuk felhívni Rob-AttKft. részére adatot megadó személyek (adatközlők) figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
2. ADATKEZELŐ
 
A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Rob-Att Kft az adatkezelő.
 
 
3. A Rob-AttKft. adatkezelései
 
Online regisztráció, saját profil kezelése
 
3.1. Mi jogosítja fel a • Rob-AttKft.-t az adatok kezelésére?
 
Az ételek kínálatával, kiválasztásával, megrendelésével, házhoz szállításával- azaz az ételfutár szolgáltatásainkkal, a fenti tevékenységek végzésével a Rob-Att Kft. az érintettek személyes adatait az alábbiak alapján jogosult kezelni:
 
az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja a Rob-Att Kft.-nak, vagy átadja a futárnak azért, hogy számára a megrendelt étel kiszállításra kerüljön, az igényelt hírleveleket megkapja, a rendszer üzeneteket fogadni tudja [a GDPR alapján hozzájárulással)
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
3.2. Milyen adatokat kezelünk?
 
ADAT
 
MILYEN CÉLBÓL
 
Érintett neve
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez
 
Érintett címe
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez
 
Kiszállítási cím
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához
 
E-mail címe
 
Regisztrációhoz
 
Jelszava
 
Regisztrációhoz
 
Telefonszáma
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához
 
Megrendelt és kiszállított ételek
 
Adatbázis építése, piackutatás, statisztika
 
Számlák azonosítói
 
Számviteli kötelezettségek teljesítése
 
 
 
A megrendelt ételeket a Rob-Att Kft. a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.
 
3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 
A weboldalon, és a papír alapú megrendelőlapok segítségével a kiválasztott ételek megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt ételeket el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
A megrendelt ételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.
3.4. Meddig kezeljük az adatokat?
 
A személyes adatok kezelésének időtartama szól egyrészt arra az esetre, amikor is mint érintett megrendelő regisztrál a rendszerünkbe, ebben az esetben a megőrzési idő addig szól, amíg a megrendelő nem kéri a törlését, vagy ameddig a cég működik. A számlákhoz tartozó személyes adatok tekintetében a megőrzési idő 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.
 
3.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
 
A Rob-Att Kft. szolgáltatásait az Barcs területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához ételfutárokat alkalmazunk. Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.
 
3.6. Történik-e adattovábbítás?
 
A bankkártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé.
 
Fizetési szolgáltatók:
 
CIB Bank Zrt.CIB Bank Zrt.(1027 Budapest, Medve u 4-14.)
3.7. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 
A Rob-AttKft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Rob-AttKft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Rob-AttKft. alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
 
A Rob-AttKft. ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-86843/2015. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, weboldalon történő regisztráció, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése. a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján
 
3.8 Tárhelyszolgáltató
 
Az egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:
 
A honlapok karbantartását a 
 
A honlapok tárhelyét a Szilicium Network Informatikai Kft(székhely: 1136 BP Lehel u. 35.) biztosítja;
 
4. Futárnál és telefonon leadott rendelések 
 
4.1. Milyen adatokat kezelünk?
 
ADAT
 
MILYEN CÉLBÓL
 
Érintett neve
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez
 
Érintett címe
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez
 
Kiszállítási cím
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához
 
Vevőszám
 
Beazonosításhoz
 
Megrendelések adatai
 
Beazonosításhoz, kiszállításhoz
 
Telefonszáma
 
Étel megrendeléshez, kiszállításához
 
Megrendelt és kiszállított ételek
 
Adatbázis építése, piackutatás, statisztika
 
Számlák azonosítói
 
Számviteli kötelezettségek teljesítése
 
A megrendelt ételeket a Rob-AttKft. a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.
 
4.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 
A papír alapú megrendelőlapok segítségével a kiválasztott ételek megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt ételeket el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
A megrendelt ételekhez kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.
4.3. Meddig kezeljük az adatokat?
 
A személyes adatok kezelésének időtartama szól a megrendelői adatok tekintetében az utolsó papír alapú rendeléstől számított 5 év, a vásárlások adatai tekintetében a Számviteli törvény alapján nyolc év.
 
4.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
 
A Rob-AttKft. szolgáltatásait az Barcs  területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához ételfutárokat alkalmazunk. Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.
 
4.5. Történik-e adattovábbítás?
 
A bankkártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé.
 
Fizetési szolgáltatók:
 
CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u 4-14.)
4.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 
A Rob-AttKft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Rob-AttKft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Rob-AttKft. alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
 
A Rob-AttKft. ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 
Az futárnál leadott rendelések adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87926/2015. számon megtörtént - " kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, ételrendelés futárnál leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján VALAMINT A faxon leadott rendelések adatkezelése adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87927/2015. számon megtörtént - " kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, telefaxon leadott megrendelőlapon megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.
 
5. Hírlevél 
 
5.1. Milyen adatokat kezelünk?
 
ADAT
 
MILYEN CÉLBÓL
 
Érintett neve
 
Hírlevél küldése céljából
 
Érintett e-mail címe
 
Hírlevél küldése céljából
 
Lakcím, Kiszállítási cím
 
Hírlevél küldése céljából
 
Vevőszám
 
Hírlevél küldése céljából
 
Hozzáhárulás
 
Beazonosításhoz, Hírlevél küldése céljából
 
A Hírlevelet a Rob-AttKft. a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.
 
5.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 
A gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
 
5.3. Meddig kezeljük az adatokat?
 
A személyes adatok kezelésének időtartama szól a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cég megszűnéséig.
 
5.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
 
A hírlevél küldéséhez nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.
 
5.5. Történik-e adattovábbítás?
 
A hírlevél küldéséhez nem történik adattovábbítás.
 
5.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 
A Rob-AttKft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Rob-AttKft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Rob-AttKft. alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
 
A Rob-AttKft. ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-88982/2015. számon megtörtént - "hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, e-mail hírlevél küldése az érdeklődők részére az aktuális információkról, akciókról, dm tartalmú megkeresésé, személyre szóló ajánlatok készítése. " megnevezésű adatkezelést" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.
 
6. Kapcsolatfelvétel a Rob-AttKft.-vel ( ügyféllevelezés, telefonos beszélgetés)
 
Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldal Kapcsolat menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 
6.1. Milyen adatokat kezelünk?
 
ADAT
 
MILYEN CÉLBÓL?
 
Érintett neve
 
Kapcsolattartás céljából
 
Érintett e-mail címe
 
Kapcsolattartás céljából
 
Lakcím, Kiszállítási cím
 
Kapcsolattartás céljából
 
Telefonszáma
 
Beazonosításhoz, visszahíváshoz
 
Dátum, időpont
 
Beazonosításhoz
 
Vevőazonosító
 
Beazonosításhoz
 
A kapcsolatfelvétel illetve a kapcsolattartás érdekében a Rob-AttKft. a megadott személyes adatok kezelésével tudja teljesíteni.
 
6.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 
A vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.
 
6.3. Meddig kezeljük az adatokat?
 
Az adatokat 1 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek.
 
6.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
 
Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.
 
6.5. Történik-e adattovábbítás?
 
Nem történik adattovábbítás.
 
6.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 
A Rob-AttKft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Rob-AttKft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Rob-AttKft. alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
 
A Rob-AttKft. ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87455/2015. számon megtörtént - Rob-AttKft. megrendeléssel kapcsolatos észrevételek, kifogások kezelése, szállítással, fizetéssel étellel kapcsolatos észrevételek kezelése megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.
 
7. Állások adatbázisba való jelentkezés 
 
7.1. Milyen adatokat kezelünk?
 
ADAT
 
MILYEN CÉLBÓL?
 
Érintett neve
 
Álláshirdetésre jelentkezés céljából
 
Érintett e-mail címe
 
Álláshirdetésre jelentkezés céljából
 
Lakcím, Kiszállítási cím
 
Álláshirdetésre jelentkezés céljából
 
Telefonszáma
 
Beazonosításhoz, visszahíváshoz
 
Dátum, időpont
 
Beazonosításhoz, visszahíváshoz
 
Önéletrajzban megadott adatai
 
Beazonosításhoz, visszahíváshoz
 
7.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 
A Rob-AttKft.-nál betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása.
 
7.3. Meddig kezeljük az adatokat?
 
Az adatokat 1 évig tároljuk, utána törlésre kerülnek.
 
7.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
 
Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót.
 
7.5. Történik-e adattovábbítás?
 
Nem történik adattovábbítás.
 
7.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 
A Rob-AttKft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Rob-AttKft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Rob-AttKft. alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
 
A Rob-AttKft. ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87960/2015. számon megtörtént - "weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.
 
8. Megrendelés összekészítés, ételszállítás
 
A Rob-AttKft. telephelyein történik a megrendelt áruk előkészítése, rendszerezése, szortírozása és szállítása.
 
8.1. Milyen adatokat kezelünk?
 
ADAT
 
MILYEN CÉLBÓL?
 
Érintett neve
 
Ételmegrendelés kiszállítása céljából
 
Érintett e-mail címe
 
Ételmegrendelés kiszállítása céljából
 
Lakcím, Kiszállítási cím
 
Ételmegrendelés kiszállítása céljából
 
Telefonszáma
 
Beazonosításhoz, visszahíváshoz
 
Dátum, időpont
 
Beazonosításhoz, Ételmegrendelés kiszállítása céljából
 
Vevőazonosító
 
Beazonosításhoz, Ételmegrendelés kiszállítása céljából
 
A kapcsolatfelvétel illetve a kapcsolattartás érdekében a Rob-AttKft. a megadott személyes adatok kezelésével tudja teljesíteni.
 
8.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?
 
A megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelt árú kiszállítása, teljesítése, dokumentálása, fizetése, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálása.
 
8.3. Meddig kezeljük az adatokat?
 
A számviteli törvény alapján 8 évig.
 
8.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?
 
A Rob-AttKft. szolgáltatásait az Barcs  területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához ételfutárokat alkalmazunk. Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.
 
8.5. Történik-e adattovábbítás?
 
A Rob-AttKft. szolgáltatásait az Barcs  területén belül igénybe lehet venni, és az ételek kiszállításához ételfutárokat alkalmazunk. Így adattovábbítás történik a kiszállító cég felé, de csak a szállítási cím, a megrendelés adatai, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszáma.
 
8.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 
A Rob-AttKft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. A Rob-AttKft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá a Rob-AttKft. alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.
 
Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.
 
A Rob-AttKft. ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
 
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-87961/2015. számon megtörtént - "kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, a megrendelt ételek kiszállítása megnevezésű adatkezelés" - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.
 
9. Egyéb adatkezelések
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
10. Adatbiztonság
 
A Rob-AttKft. szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
10.1. Szervezési intézkedések
 
A Rob-AttKft.-én belül szervezetileg elkülönül és egymástól független, az adatvédelmi, az informatikai biztonsági, a biztonsági és titokvédelmi és az informatikai rendszerek üzemeltetésének és fejlesztésének funkciója.
A Rob-AttKft. informatikai fejlesztései megvalósítása során az informatikai biztonsági és az adatvédelmi szempontok érvényesítése érdekében már a tervezési szakaszban kötelező a belső adatvédelmi felelős és az informatikai biztonsági szervezeti egység véleményének a kikérése.
A Rob-AttKft. az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a szükséges és elégséges jogok elve, azaz a Társaság informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Az informatikai rendszereink üzemeltetése így különösen az incidenskezelés, változáskezelés és fejlesztése során a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások figyelembe vételével járunk el. A belső működését a Rob-AttKft. belső szabályozások útján is szervezi. A személyes adatok kezelését érintő folyamatok belső szabályozásairól mind a kialakításuk, mind a módosításuk esetében előzetesen ki kell kérni az adatvédelmi szakértő véleményét.
A Rob-AttKft. minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni. Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.
 
10.2. Technikai intézkedések
 
A Rob-AttKft. az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.). Alkalmaz továbbá a Rob-AttKft. páncélszekrényeket is.
A Rob-AttKft. többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat a Rob-AttKft. redundánsan azaz több helyen tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
 
 
Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.
Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.
 
 
A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
 
 
A Rob-AttKft. a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.
 
 
11.Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?
 
Az Ön jogai:
 
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.
 
11.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.
 
11.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait. 
 
11.3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
 
mi az adatkezelés célja,
milyen személyes adatok érintettek,
kik a továbbított adatok címzettjei,
kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
mennyi a tárolási időtartam,
ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.
11.4. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Rob-AttKft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje. 
 
11.5. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:
 
A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.
11.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a Rob-AttKft. előzetesen tájékoztatja majd. 
 
11.7. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
11.8.Bírósági jogérvényesítés
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
 
11.9. Kártérítés és sérelemdíj
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
11.10. Hol érhetem el a Rob-AttKft-at, ha a jogaimmal szeretnék élni?
 
A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:
 
Nevünk: Rob-AttKft.
Levélben: 7570 Barcs,Gárdonyi G u 2
E-mailben: robattkft@gmail.com
Telefonon: (20) 2111101
Személyesen: 7570 Barcs, Damjanich u 6
Nevünk: Rob-AttKft.
 
 
12. Cookie-k (sütik)
 
Mi az a cookie (süti)?
 
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
 
Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
 
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
 
Az adatkezelés célja:
 
•             Személyes beállításainak tárolására
 
A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
•             Anonim statisztikai napló
Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.
 
Az adatkezelés időtartama:
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.
•             A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 
•             A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik – helyes alkalmazás esetén – önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban stb. belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.
 
4.1.3. Egyéb
 
Az Adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript –kódrészlet, ami lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a facebookos hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A facebook hirdetések beállításáról a www.facebook.com oldalon talál bővebb információt.
 
Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak.
 
Az Adatkezelő Google reCAPTCHA-t használ, mely egy olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A teszt során a számítógép generál egy feladványt, amit csak egy ember tud helyesen megválaszolni, de a válasz helyességét a gép is könnyedén el tudja dönteni. Az ilyen tesztek leggyakrabban egy eltorzított szöveg elolvasásából állnak, és jól használhatók a spambotok kiszűrésére.
 
A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja:
 
www.google.hu/policies/privacy
 
12.1. Hivatkozások és linkek
 
A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 
12.2. A Facebook
 
Elérhetőek vagyunk a Facebookon Rob-Att Kft. néven. A Fcebookon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése
Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.
 
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.
 
A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk, !

Offline mód
Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!